Tag: áp dụng

Thời sự
Thủ tướng đồng ý TP. Hồ Chí Minh áp dụng có Dự lệnh Chỉ thị 16/CT-TTg

Thủ tướng đồng ý TP. Hồ Chí Minh áp dụng có Dự lệnh Chỉ...

Ngay sau khi UBND TP Hồ Chí Minh có đề nghị về việc áp dụng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg...