Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá USD hôm nay 15/5: USD vẫn tiếp tục đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay 15/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 4/5: Giá đô la Mỹ duy trì mức giảm sau...

Tỷ giá USD hôm nay 4/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 5/5: Đô la Mỹ tăng so với Euro khi Fed...

Tỷ giá USD hôm nay 5/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 6/5: Đồng Đô la Mỹ giữ vững mốc 101...

Tỷ giá USD hôm nay 6/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 7/5: Đồng Đô la Mỹ trải qua một tuần...

Tỷ giá USD hôm nay 7/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 8/5: Tiếp tục đà giảm, sắc đỏ cho Đô...

Tỷ giá USD hôm nay 8/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 9/5: Đô la Mỹ tăng nhẹ, "vững" mốc 101...

Tỷ giá USD hôm nay 9/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Tỷ giá USD tăng nhẹ phiên đầu...

Tỷ giá USD hôm nay 10/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 11/5: Đô la Mỹ giữ mức ổn định

Tỷ giá USD hôm nay 11/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Đô la Mỹ tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 12/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 13/5: Đô la Mỹ tiếp tục đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay 13/5, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Tiếp tục đà tăng nhẹ, sắc xanh...

Tỷ giá USD hôm nay 29/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 26/4: Đô la mỹ tăng trở lại khi sức...

Tỷ giá USD hôm nay 26/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 7/4: Đồng USD tăng nhẹ sau nhiều ngày...

Tỷ giá USD hôm nay 7/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 8/4: Đô la Mỹ tiếp tục tăng “nhẹ”, hiện...

Tỷ giá USD hôm nay 8/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...

Tỷ giá USD hôm nay 19/4: Đồng đô la Mỹ quay đầu giảm, về...

Tỷ giá USD hôm nay 19/4, tỷ giá USD trên thế giới và trong nước được dự đoán đồng...