ĐHĐCĐ MIC sáng 10/4: Lợi nhuận quý I tăng 12%, chia cổ tức 10% bằng tiền mặt

Sáng nay (10/4), Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HOSE: MIG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 với nhiều vấn đề quan trọng trình đến các cổ đông. Đại hội tổ chức tại Khách sạn Fortuna, Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Apr 15, 2024 - 12:04
ĐHĐCĐ MIC sáng 10/4: Lợi nhuận quý I tăng 12%, chia cổ tức 10% bằng tiền mặt

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế của MIC đạt 352 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch được giao (101% kế hoạch). Tổng tài sản đạt 8.819 tỷ đồng, tăng trưởng 3%, ROE đạt 14,1%; tỷ lệ combine ratio được kéo giảm về mức 96,6%, giảm 1% so với cùng kỳ. Kênh bancas ghi nhận doanh thu 1.483 tỷ đồng, chiếm 32% tổng doanh thu và tăng trưởng 21%. Đạt Top 5 thị phần doanh thu bảo hiểm gốc (kế hoạch là Top 4).

ĐHĐCĐ MIC sáng 10/4: Lợi nhuận quý I tăng 12%, chia cổ tức 10% bằng tiền mặt
Toàn cảnh đại hội.

Theo ông Đinh Như Tuynh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC, năm 2024 công ty đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 25% so với năm ngoái, tương ứng 440 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm đặt mục tiêu tăng 30% so với cùng kỳ, tương ứng tăng tỷ lệ chi phí kết hợp 96%.

MIC định hướng cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh, tập trung khai thác các sản phẩm có hiệu quả và hướng đến tất cả các nghiệp vụ đều nằm Top 3 - 5 của thị trường, tăng tỷ trọng doanh thu nghiệp vụ hàng hải và tài sản....Từ đó, hướng đến mục tiêu Top 4 về thị phần trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Đồng thời nâng cao năng lực bán tại các công ty thành viên, tối ưu lực lượng bán, công cụ bán, đa dạng hóa, tối ưu kênh bán hàng dựa trên hệ sinh thái MB Group, ngân hàng, tập đoàn, đối tác lớn.

Ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, hiện nay các công ty bảo hiểm nắm thị phần Top 5 và Top 6 đang có sự bám sát với MIC về thị phần. Do đó, trong năm 2024, công ty sẽ tập trung phát triển kênh bán để tăng trưởng thị phần mạnh hơn.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu bảo hiểm gốc của MIC đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 96,3 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Cũng tại đại hội, Hội đồng quản trị MIC đã trình cổ đông phương án chia cổ tức 10% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023. Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty này là 280 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của năm 2023 là 249 tỷ đồng, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước, MIC sẽ chi khoảng hơn 172 tỷ đồng để chia cổ tức.

Ngoài phương án chia cổ tức bằng tiền, MIC dự kiến sẽ thực hiện tiếp phương án tăng vốn đã được trình tại đại hội năm 2023 từ 1.726 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng, tương ứng với việc phát hành thêm 28 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (gần 26 triệu cp) và theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp.

Đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phiếu mới). Cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong khi đó, hơn 2,8 triệu cổ phiếu thuộc chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm và gỡ dần tỷ lệ hạn chế qua các năm.

Tổng số tiền thu được từ các phương án phát hành dự kiến là hơn 287 tỷ đồng, sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược

Trong một năm vừa qua, cổ phiếu MIG đã tạo được sức hút đối với các cổ đông ngoại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng từ 10% lên 17%, cổ đông lớn PYN Elite liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,29% lên 9,3%.

GELEX Electric ghi nhận lợi nhuận trước thuế 974 tỷ đồng năm 2023

Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 13% so với năm 2022, trong bối cảnh thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bảo hiểm Quân đội (MIC) dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 25%, tăng vốn lên 2.014 tỷ đồng năm 2024

Mới đây, Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HOSE: MIG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ...

Thu Thảo