Vươn lên vị trí thứ 3 thị trường, Bảo Minh (BMI) dự kiến chia cổ tức 15%

Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đại hội dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 24/4 tới đây.

Apr 12, 2024 - 17:50
Vươn lên vị trí thứ 3 thị trường, Bảo Minh (BMI) dự kiến chia cổ tức 15%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Hội đồng quản trị (HĐQT) BMI sẽ trình cổ đông xem xét, phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 ở mức 15%, trong đó chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và chi cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt dự kiến trong quý II/2024.

Vươn lên vị trí thứ 3 thị trường, Bảo Minh (BMI) dự kiến chia cổ tức 15%
Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI)

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, hãng bảo hiểm đang nắm giữ thị phần doanh thu thứ 3 thị trường phi nhân thọ đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 ở mức 6.800 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 2,56% so với năm 2023.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đự kiến ở mức 5.824,5 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm ở mức 662,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản đầu tư là 313 tỷ đồng. Công ty dự kiến kế hoạch năm 2024 với lợi nhuận trước thuế ở mức 377 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2023; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Theo Ban điều hành Bảo Minh, bên cạnh những khó khăn chung của thị trường, trong năm 2024, Tổng công ty còn đối mặt với một số khó khăn riêng, đặc biệt là việc cơ cấu lại nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, trong đó nghiệp vụ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe là nghiệp vụ kinh doanh không có hiệu quả trong năm 2023.

Theo đó, Ban Điều hành đánh giá kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty cũng cần thiết phải được xây dựng một cách thận trọng, tập trung vào gia tăng chất lượng dịch vụ, giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát công nợ và chi phí, đảm bảo đạt hiệu quả, không chạy theo doanh thu bằng mọi giá, theo sát và đạt được mục tiêu như chiến lược kế hoạch 5 năm đã đề ra.

Về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, năm 2023, Bảo Minh đã giành lại vị trí thứ 3 từ PTI, tương ứng với thị phần là 7,82%.

Trong năm 2023, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 6.630 tỷ đồng, đạt 98,22% kế hoạch và tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 16,72% so với cùng kỳ.

2023 được đánh giá là năm khó khăn của ngành bảo hiểm khi trải qua khủng hoảng niềm tin từ phía khách hàng. Tác động của khủng hoảng niềm tin ảnh hưởng nhiều hơn tới mảng nhân thọ, mảng phi nhân thọ vẫn đạt tăng trưởng phí dương, dù tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại.

Sang năm 2024, thị trường bảo hiểm được dự báo sẽ ổn định trở lại khi đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, Bảo Minh cũng như nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên sàn khác vẫn khá thận trọng với kế hoạch tăng trưởng.

Dù vậy. theo dự báo của Công ty Chứng khoán SSI, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ phục hồi tốt hơn trong năm 2024. Theo đó, doanh thu ô tô và xe máy trong năm nay dự kiến lần lượt tăng 9% và tăng 4%, hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch… phục hồi được dự báo sẽ hỗ trợ việc tăng doanh thu phí bảo hiểm.

Hơn nữa, với tỷ lệ bồi thường năm 2023 cao hơn so với năm 2022, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể sẽ xem xét tăng phí bảo hiểm cho năm 2024. Nhìn chung, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2024 dự kiến sẽ tăng khoảng 10 - 12% so với năm 2023, đạt 80.000 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) báo lãi gần 150 tỷ đồng, tổng tài sản "đi lùi" so với đầu năm

Tổng Công ty CP Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh, HOSE: BMI) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023. Bảo hiểm Bảo Minh ...

Lịch họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của các công ty chứng khoán

Từ đầu năm đến nay, có khá nhiều công ty chứng khoán đã công bố ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Cao Hậu