Tag: NBW

Doanh nghiệp
Cấp nước Nhà Bè: Vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận

Cấp nước Nhà Bè: Vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận

Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã HNX: NBW) công bố Báo cáo Quản trị, Báo cáo...