Tag: khai thác than

Công nghệ
Đưa công nghệ chinh phục những tầng than sâu ở các mỏ lộ thiên Việt Nam

Đưa công nghệ chinh phục những tầng than sâu ở các mỏ lộ...

Các mỏ than lộ thiên Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng...