VietinBank (CTG) muốn huy động 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng 2022.

Nov 29, 2022 - 06:21
VietinBank (CTG) muốn huy động 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu
Thủ tướng Chính phủ gợi ý giải pháp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp
VietinBank (CTG) muốn huy động 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu
VietinBank (CTG) muốn huy động 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Cụ thể, theo phương án sửa đổi, VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó bao gồm: trái phiếu kỳ hạn 8 năm gồm CTG2230T2/01 và CTG2230T2/02, trái phiếu kỳ hạn 10 năm gồm CTG2232T2/01 và CTG2232T2/02.

Tổng số lượng, tổng giá trị trái phiếu chào bán thành 2 đợt. Trong đó, chào bán ra công chúng đợt 1 gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/01 và 3.000 tỷ đồng trái phiếu CTG2232T2/01; chào bán đợt 2 gồm 1.500 tỷ đồng trái phiếu CTG2230T2/02 và 2.500 tỷ đồng CTG2232T2/02.

Tổng số lượng và tổng giá trị phát hành trái phiếu cho 2 đợt của Vietinbank
Tổng số lượng và tổng giá trị phát hành trái phiếu cho 2 đợt của Vietinbank

Về thời gian phát hành, đợt một ngân hàng dự kiến phát hành trong quý IV/2022 – quý I/2023. Đợt hai ngân hàng chào bán trong quý II – quý III/2023.

Trường hợp đợt đầu tiên chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt hai tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

VietinBank sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau ba năm kể từ ngày phát hành đối với lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Các trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Số tiền ngân hàng thu được từ đợt chào bán trái phiếu dự kiến sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp hai và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.

Việc cho vay ra sẽ bao gồm cả các khoản vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu với các ngành nghề như công nghiệp chế biến chế bộ và sản xuất và phân phối điện, khí đốt,…

Kế hoạch sử dụng vốn hai đợt phát hành trái phiếu
Kế hoạch sử dụng vốn hai đợt phát hành trái phiếu

Mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định NHNN, ưu tiên các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng như kế hoạch, ngân hàng có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như huy động tiền gửi dân cư, tổ chức, phát hành giấy tờ giá khác… phù hợp với quy định pháp luật, nhằm đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả của VietinBank.

Hồng Giang