Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt

Mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội vừa Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex - Công ty CP (HNX: PLC)...

Mar 22, 2023 - 19:40
Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt

Cụ thể, Hoá dầu Petrolimex đã có hành vi vi phạm bao gồm:

Đầu tiên, về thuế giá trị gia tăng, Hoá dầu Petrolimex kê khai điều chỉnh chưa đúng quy định; kê khai khấu trừ trùng 2 lần; khấu trừ thuế GTGT đầu vào do trong cùng một ngày tổng cộng nhiều hoá đơn mua vào có tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn trên hai mươi triệu đồng nhưng thanh toán bằng tiền mặt; Hoá dầu Petrolimex đã vi phạm quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt
Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Hoá dầu Petrolimex giảm 4,4% so với đầu năm về 4.616,2 tỷ đồng.

Thứ hai, về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không đúng quy định các khoản trích trước tiền phạt không đúng quy định; hạch toán thuế nhập khẩu vào chi phí quản lý doanh nghiệp; trích lập dự phòng không đủ hồ sơ theo quy định; hạch toán 2 lần hoá đơn GTGT đầu vào; trong cùng một ngày tổng cộng nhiều hoá đơn mua vào có tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn trên 20 triệu đồng nhưng thanh toán bằng tiền mặt. Hoá dầu Petrolimex đã vi phạm quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.

Căn cứ vào vi phạm nêu trên, Cục thuế TP. Hà Nội quyết định phạt 6,5 triệu đồng đối với hành vi khai sai trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm; Phạt 99,95 triệu đồng, đây là mức phạt 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra do có hành kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp;

Đề nghị Hoá dầu Petrolimex nộp đủ số tiền thuế GTGT năm 2021 là 266,5 triệu đồng; nộp đủ số tiền thuế TNDN năm 2021 còn thiếu là 233,27 triệu đồng; và tiền chậm nộp là 22,22 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp lên tới 628,4 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2022, Hoá dầu Petrolimex ghi nhận doanh thu đạt 2.606,9 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 22,75 tỷ đồng, giảm 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,1% về còn 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 23,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 61,45 tỷ đồng lên 324,02 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 0,13 tỷ đồng về 22,29 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 262,6%, tương ứng tăng thêm 61,35 tỷ đồng lên 84,71 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,8%, tương ứng giảm 13,44 tỷ đồng về 218,96 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty có thuyết minh chi phí tài chính tăng đột biến trong quý IV chủ yếu liên quan lỗ tỷ giá khi ghi nhận lỗ 53,14 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 3 tỷ đồng, tăng 16,71 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 50,14 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2022, Hoá dầu Petrolimex ghi nhận doanh thu đạt 8.600,98 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 133,23 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Hoá dầu Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu 7.514,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 152,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận đạt 133,23 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành là 87,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2005 tới nay

Bên cạnh lợi nhuận suy giảm, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính còn ghi nhận âm 379,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 327,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 493,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 60,2 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2005 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Hoá dầu Petrolimex âm quá 379,5 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2008 với giá trị âm 336,55 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Hoá dầu Petrolimex giảm 4,4% so với đầu năm về 4.616,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.432,1 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.431,6 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 768,2 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 744,7 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 14,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 222,4 tỷ đồng, lên 1.771 tỷ đồng và chiếm 38,4% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 32,1% tổng nguồn vốn).

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3 cổ phiếu PLC giảm 400 đồng về mức 32.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 517.789 đơn vị.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty CP tiền thân là Công ty Dầu nhờn, được thành lập ngày 09/06/1994. Ngày 27/12/2006, cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn HNX với mã chứng khoán là PLC. Trải qua nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay, vốn điều lệ của Tổng công ty PLC đã đạt mức 807,988 tỷ đồng, trong đó Petrolimex sở hữu 79.07% vốn điều lệ
Hóa dầu Petrolimex (PLC) lãi nửa đầu năm đạt 125 tỷ đồng, thực hiện 82% kế hoạch năm

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (Mã: PLC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, ghi nhận sản lượng tiêu thụ ...

Hoá dầu Petrolimex (PLC) định ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

Với 80,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PLC sẽ phải chi khoảng 121,2 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ ...

Hóa dầu Petrolimex (PLC) dự chi gần 97 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Ngày 8/12 tới đây, Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 ...

Băng Di