UBCKNN đưa ra khuyến cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán chưa được cấp phép

(Taichinhcongnghe.vn) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa tiếp tục đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cơ quan này cấp phép.

Theo UBCKNN, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch như: Tititada, Anfin, Infina… và sử dụng công cụ truyền thông để quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình, nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức hỗ trợ họ đặt lệnh giao dịch chứng khoán. Điều này có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không được UBCKNN cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

UBCKNN đưa ra khuyến cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán chưa được cấp phép
Lời mời gọi giao dịch chứng khoán trên website của Anfin

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, UBCKNN nước cũng đã gửi công văn khuyến cáo các nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cơ quan này cấp phép. Cơ quan quản lý nêu tên một số doanh nghiệp như Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF… UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Trong thông báo lần này, UBCKNN nhắc lại danh sách 81 công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Theo quy định tại Luật Chứng khoán, UBCKNN là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán yêu cầu các điều kiện về vốn; về cổ đông, thành viên góp vốn, cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn cũng các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, nhân sự…

Xem chi tiết danh sách 81 công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán tại đây.

Diệp Quỳnh

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán