Tin tức chứng khoán 9h00' hôm nay 29/11/2022: DGC, PTB, NBB, VHC, TDG

Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 29/11/2022: DGC, PTB, NBB, VHC, TDG...

Nov 29, 2022 - 13:19
Tin tức chứng khoán 9h00' hôm nay 29/11/2022: DGC, PTB, NBB, VHC, TDG

DGC - Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC): Amersham Industries Limited đã bán 100.000 cổ phiếu; CTBC Vietnam Equity Fund đã bán 1,4 triệu cổ phiếu; Norges Bank đã mua 466.400 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 19.617.980 cổ phiếu (tỷ lệ 5,165%) xuống 18.584.380 cổ phiếu (tỷ lệ 4,893%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2022.

Tin tức chứng khoán 9h00' hôm nay 29/11/2022: DGC, PTB, NBB, VHC, TDG

PTB - Công ty CP Phú Tài (PTB): Ông Nguyễn Sỹ Hoè, Thành viên HĐQT, đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.187.829 cổ phiếu (tỷ lệ 6,1%). Giao dịch thực hiện từ 11/11 đến 24/11/2022.

NBB - Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): Ông Nguyễn Văn Thịnh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 359.300 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 5.053.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,03%) xuống 4.693.700 cổ phiếu (tỷ lệ 4,67%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2022.

VHC - Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC): Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 150.000 cổ phiếu; KB Vietnam Focus Balanced Fund đã mua 80.000 cổ phiếu; Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust [Equity] đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 12.586.300 cổ phiếu (tỷ lệ 6,836%) lên 12.836.300 cổ phiếu (tỷ lệ 7%). Giao dịch thực hiện ngày 24/10/2022.

TDG - Công ty CP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Trương Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã mua 451.800 cổ phiếu trong tổng số 700.000 cổ phiếu đăng ký mau trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.130.418 cổ phiếu (tỷ lệ 12,7%). Giao dịch thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2022.

LHC - Công ty CP Thuỷ lợi Lâm Đồng (LHC): Bà Trần Ngọc Huệ, em ông Trần Việt Thắng – uỷ viên HĐQT, đăng ký mua 650.000 cổ phiếu. Trước giao dịch bà Huệ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 28/12/2022.

SKG - Công ty CP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Ông Kong Mee Ling, nhà đầu tư, đã mua 180.600 cổ phiếu trong tổng số 400.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 300.606 cổ phiếu (tỷ lệ 0,47%). Giao dịch thực hiện từ 27/10 đến 25/11/2022.

KSD - Công ty CP Đầu tư DNA (KSD): Ông Nguyễn Đức Đạo, chồng bà Đỗ Thị Thanh – Thành viên BKS – đã mua 112.200 cổ phiếu (tỷ lệ 0,94%). Trước giao dịch ông Đạo không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 5/8 đến 8/11/2022.

ABS - Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT, đã mua 390.000 cổ phiếu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 15.850.000 cổ phiếu (tỷ lệ 19,81%). Giao dịch thực hiện từ 31/10 đến 28/11/2022.

CMD - Công ty CP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD): Ông Huỳnh thanh Quang, anh ông Huỳnh Ngọc Khánh – Phó TGĐ - đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Quang sở hữu 160.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,52%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 20/12/2022.

Nguyên Nam (t/h)