Việt Nam cần 150 tỷ USD đầu tư các dự án phát điện

Trong 10 năm tới, Việt Nam cần thu hút 150 tỷ USD (bằng 1/2 tổng GDP hiện nay của đất nước) để đầu tư các dự án phát điện.

Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

Thủ tướng vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đến năm 2025...

Kịch bản nào đặt ra đối với nền kinh tế, ngân hàng và khách...

Chưa bao giờ nhân loại phải đối diện với một kẻ thù vô hình, “nhỏ bé”, nhưng có sức hủy diệt nằm ngoài mọi dự báo. Kẻ thù đó có tên...

Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước...

Chính sách an toàn vĩ mô của một số quốc gia và đề xuất...

Chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) được hiểu là chính sách sử dụng chủ yếu các công cụ đảm bảo an toàn nhằm hạn chế rủi ro tài chính...