Tag: Vì người nghèo

Ngân hàng

Mười tám năm hành trình vì hạnh phúc người nghèo

Nếu như các ngân hàng thương mại có quyền và cơ hội lựa chọn khách hàng có phương án và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh tốt, có tài...