Tag: thiết bị y tế

Pháp luật

Quản lý chặt cấp phép sản xuất, xuất khẩu mặt hàng y tế...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất, xuất khẩu,...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.