Tag: Thạc sĩ Fintech

Giáo dục
Thông báo tuyển sinh Đợt 2 : Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, và Công nghệ Tài chính (FINTECH)

Thông báo tuyển sinh Đợt 2 : Chương trình đào tạo Thạc...

Chương trình thạc sĩ Fintech (Công nghệ tài chính) là chương trình đào tạo thạc...

Nghiệp vụ Ngân hàng
Đón đầu xu hướng 4.0: Đây là điều cấp thiết mà nhân sự ngành Tài chính - Ngân hàng cần thay đổi!

Đón đầu xu hướng 4.0: Đây là điều cấp thiết mà nhân sự...

Trong bối cảnh thời đại số hội nhập toàn cầu, việc tích hợp công nghệ tiên tiến...

Giáo dục
Thông báo tuyển sinh: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, và Công nghệ Tài chính (FINTECH)

Thông báo tuyển sinh: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngân...

Chương trình thạc sĩ Fintech (Công nghệ tài chính) là chương trình đào tạo thạc...