Tag: nâng cấp tàu

Thời sự
Đề xuất Nhà nước hỗ trợ lãi vay chưa trả được đối với các chủ tàu đóng theo Nghị định 67

Đề xuất Nhà nước hỗ trợ lãi vay chưa trả được đối với các...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về một số chính sách...