Tag: miễn thuế

Chính sách mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt đến 20 triệu đồng; miễn thuế...

Doanh nghiệp
Chính thức triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện tử trên toàn quốc

Chính thức triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế điện...

Từ ngày 23/11/2020, Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp...