Tag: kế hoạch tăng vốn

Hoạt động Ngân hàng
ABBANK thông qua kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.409 tỷ đồng

ABBANK thông qua kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.409 tỷ đồng

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ...

Hoạt động Ngân hàng
Chặng đường tăng vốn của các ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn

Chặng đường tăng vốn của các ngân hàng vẫn còn nhiều khó...

Trong năm 2020, hàng loạt ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ trong đó có cả...