Tag: Citi

Tài chính
Chuỗi cung ứng châu Á - Thái Bình Dương vẫn bền bỉ trong đại dịch COVID-19

Chuỗi cung ứng châu Á - Thái Bình Dương vẫn bền bỉ trong...

Trong một nghiên cứu mới do Citi tài trợ và do bộ phận Nghiên cứu Dự báo của Tạp...

Quốc tế
Citi cam kết hỗ trợ nỗ lực cân bằng phát thải khí toàn cầu vào năm 2050

Citi cam kết hỗ trợ nỗ lực cân bằng phát thải khí toàn...

Citi tin rằng các định chế tài chính có cơ hội và trách nhiệm đóng vai trò dẫn dắt...

Quốc tế
Citi được chọn làm cố vấn tài chính cho Sáng kiến COVAX

Citi được chọn làm cố vấn tài chính cho Sáng kiến COVAX

Citi vừa được chọn làm cố vấn tài chính cho sáng kiến COVAX – một cơ chế mua bán...