Tag: cảng biển

Doanh nghiệp

WTA vinh danh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là “Cảng tàu...

Ngày 3/11/2020, tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) đã vinh danh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là: “Cảng...