Khách hàng băn khoăn tính bảo mật, ngân hàng “ngóng” hướng...

Mấy ngày vừa qua, dư luận khách hàng và ngân hàng đặc biệt quan tâm đến một số nội dung trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi...

Một số tác động của pháp luật về thừa kế tới hoạt động...

Pháp luật về thừa kế là một mảng pháp luật khá phức tạp. Khi áp dụng pháp luật về thừa kế trong hoạt động ngân hàng có thể phát sinh...

Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi trong tiến trình áp dụng...

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nhất định tới lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế Basel II của ngân hàng...

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Thông...

Ngân hàng khấu trừ thuế trên tài khoản khách hàng

Nghị định 126/20200/NĐ-CP hướng dẫn luật Quản lý thuế quy định các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh...

Bảo đảm khoản vay bằng tài sản của bên thứ ba: từ quy định...

Khi cấp tín dụng, thông thường tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ nhận bảo đảm bằng tài sản của bên được cấp tín dụng. Trong một số trường...