Lợi nhuận PV GAS có thể đạt 2.800 tỷ đồng trong quý II nhờ giá dầu tăng cao

(Taichinhcongnghe.vn) Theo SSI Research, giá dầu nhiên liệu tăng 79% là động lực tăng trưởng chính cho tăng trưởng lợi nhuận của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) trong quý này.

Lợi nhuận PV GAS có thể đạt 2.800 tỷ đồng trong quý II nhờ giá dầu tăng cao

SSI ước tính lợi nhuận trước thuế của PV GAS đạt khoảng 2.700 - 2.800 tỷ đồng trong quý II, tăng khoảng 25% - 30% so với cùng kỳ. Trong đó, giá dầu nhiên liệu tăng 79% là động lực tăng trưởng chính cho tăng trưởng lợi nhuận của quý này, trong khi sản lượng khí ước tính giảm 10% - 11% so với cùng kỳ.

Trước đó, ngày 18/6/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng, Lô 15-1. Giai đoạn 2A của mỏ Sư Tử Trắng bao gồm ba giếng, với tổng trữ lượng khí tự nhiên là 5,5 tỷ m3 và 63 triệu thùng condensate sẽ khai thác từ 2021 - 2025.

Tổng mức đầu tư CAPEX của dự án này là gần 138 triệu USD, trữ lượng thu hồi dự kiến đến hết tháng 9/2025 là 63 triệu thùng condensate và 193 tỷ bộ khối khí.

Theo SSI, khí từ các mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2, Sao Vàng, Đại Nguyệt, Thiên Ưng, Đại Hưng được thiết kế chảy qua đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 và kết hợp với nhau nên công suất đường ống đạt 7 tỷ m3 mỗi năm. Dự án Sư Tử Trắng 2B được SSI kỳ vọng đi vào hoạt động sớm nhất năm 2024 với tổng khối lượng khí hằng năm là 2 tỷ m3.

Đây là sự kiện tích cực đối với PV GAS, với nhận định rằng khối lượng bổ sung khoảng 1 tỷ m3/năm trong giai đoạn 2022 - 2025 (chiếm gần 10% sản lượng hàng năm hiện tại) sẽ giúp giảm bớt sự thiếu hụt trữ lượng khí trong các mỏ lâu năm, cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện, nhà máy phân bón và các khách hàng công nghiệp khác.

SSI ước tính giá miệng giếng tại mỏ này sẽ thấp hơn giá miệng giếng tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt.

Tuy nhiên, năm 2021, do sức tiêu thụ của các nhà máy điện khí còn yếu, tổng sản lượng khí ước tính đạt 8,9 tỷ m3 (đi ngang so với năm 2020) so với nguồn cung tiềm năng là 11 tỷ m3.

SSI cho rằng mức tiêu thụ điện yếu do dịch COVID-19 cùng với nguồn cung tăng đáng kể từ điện mặt trời. Trong giai đoạn 2020 - 2021, SSI nhận định thị trường khí đã tạm thời chuyển từ tình trạng thiếu cung thành dư cung.

Năm 2021, cổ đông PV GAS đã thông qua kế hoạch năm với tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và giảm 12% so với kết quả năm 2020.

Cổ đông cũng thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cổ phiếu).

PV

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam