Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 26 - 30/9

Trong tuần này, loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền các đợt năm 2021, 2022 bao gồm có VSC, VET, ICN, CNG...

Sep 26, 2022 - 06:04

              Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 26 - 30/9
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 26 - 30/9

Ngày 5/10, Công ty CP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 13/10, Công ty CP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 300 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 14/10, Công ty CP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 20/10, Công ty CP RedstarCera (UPCoM: TRT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 10/10, Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 570 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 10/10, Công ty CP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.200 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 14/10, Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.662 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 14/10, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 19/10, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 20/10, Công ty CP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 616 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 17/10, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 18/10, Công ty CP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 12/10, Công ty CP Vận tải Thủy - Vinacomin (UPCoM: WTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Anh Khôi