Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 26 - 30/9

(Taichinhcongnghe.vn) Trong tuần này, loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền các đợt năm 2021, 2022 bao gồm có VSC, VET, ICN, CNG...

Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền các doanh nghiệp tuần từ 26 - 30/9

Ngày 5/10, Công ty CP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 13/10, Công ty CP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 300 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 14/10, Công ty CP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 20/10, Công ty CP RedstarCera (UPCoM: TRT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/9.

Ngày 10/10, Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 570 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 10/10, Công ty CP Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.200 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 14/10, Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco (UPCoM: VET) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.662 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 14/10, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (HOSE: DQC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 19/10, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 20/10, Công ty CP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 616 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9.

Ngày 17/10, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 18/10, Công ty CP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9.

Ngày 12/10, Công ty CP Vận tải Thủy - Vinacomin (UPCoM: WTC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9.

Anh Khôi

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán