Hà Đô (HDG) bị BHXH Hà Nội nêu tên vì nợ đóng bảo hiểm cho người lao động

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) có tên trong danh sách của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội do nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Mar 6, 2023 - 10:02
Hà Đô (HDG) bị BHXH Hà Nội nêu tên vì nợ đóng bảo hiểm cho người lao động

Bảo hiểm Xã hội Hà Nội vừa công khai danh sách gần 60.000 đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng BHXH tính đến thời điểm 30/1/2023. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nợ đến hàng chục tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội.

Hà Đô (HDG) bị BHXH Hà Nội nêu tên vì nợ đóng bảo hiểm cho người lao động
Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Hà Đô giảm 3,3% so với đầu năm về 15.374,8 tỷ đồng.

Theo danh sách mà Bảo hiểm Xã hội Hà Nội công bố có Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (địa chỉ: Tầng 4, số 8 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội). Cụ thể, tính đến 30/1/2023, doanh nghiệp này nợ đóng bảo hiểm cho 100 lao động với số tiền hơn 556 triệu đồng.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, việc nợ đóng, chậm đóng, trốn đóng BHXH là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu không sớm khắc phục, tùy theo mức độ vị phạm, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH. Một số trường hợp sẽ bị xử lý với khung hình phạt rất nặng.

Theo tìm hiểu, năm 1990 thành lập Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng. Năm 1992, Xí nghiệp Xây dựng được chuyển sang đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Công ty Xây dựng Hà Đô. Năm 2004, Công ty Hà Đô được chuyển đổi thành Công ty CP Hà Đô và sau này đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (viết tắt là Tập đoàn Hà Đô). Năm 2010, cổ phiếu của Hà Đô chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã cổ phiếu là HDG.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2022 vừa qua, Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 1.149,3 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 337,93 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 74,4% về còn 53,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 37,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 371,1 tỷ đồng về 613,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 78,9%, tương ứng giảm 47,69 tỷ đồng về 12,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 47,1%, tương ứng tăng thêm 61,79 tỷ đồng lên 193,08 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 55,9%, tương ứng giảm 68,19 tỷ đồng về 53,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết, lợi nhuận giảm trong quý IV do doanh thu bất động sản giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên mảng năng lượng lại mang lại lợi nhuận tốt.

Luỹ kế trong năm 2022, Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 3.641,7 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.377,75 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%.

Trong năm 2022, cơ cấu doanh thu của Công ty có sự dịch chuyển. Trong đó, doanh thu từ Thuỷ điện, Điện mặt trời và Điện gió tăng 69,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 885 tỷ đồng lên 2.160,9 tỷ đồng; ngược lại doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 42,1%, tương ứng giảm 832,5 tỷ đồng về 1.142,7 tỷ đồng.

Năm 2022, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.703 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty đã hoàn thành 102,5% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Hà Đô giảm 3,3% so với đầu năm về 15.374,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 9.612,8 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng nguồn vốn; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.835 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.353,99 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 37,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 444,7 tỷ đồng về 749,6 tỷ đồng và chiếm 4,9% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 7,5% tổng nguồn vốn).

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 17% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.252,09 tỷ đồng về 6.123,1 tỷ đồng và chiếm 39,8% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/2, cổ phiếu HDG tăng nhẹ 0,45%, lên mức 30.650 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 584.100 đơn vị.

Hà Đô (HDG) bị BHXH Hà Nội nêu tên vì nợ đóng bảo hiểm cho người lao động
Diễn biến cổ phiếu HDG trong những phiên gần đây (nguồn dữ liệu cafef).

Thiên Ân