FLC Faros bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Phú vào vị trí Phó Tổng Giám đốc

(Taichinhcongnghe.vn) Sau khi giữ hàng loạt chức vụ cao cấp tại FLC Faros, đến cuối tháng 9/2020 ông Nguyễn Thiện Phú đã rời khỏi doanh nghiệp cho tới khi được bổ nhiệm lại vào ngày 1/7/2021.

FLC Faros bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thiện Phú vào vị trí Phó Tổng Giám đốc
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch FLC Faros (trái) và ông Nguyễn Thiện Phú (phải).

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 1/7/2021.

Ông Phú sinh năm 1974, thường trú tại Hà Nội, có trình độ thạc sỹ kế toán và không phải gương mặt xa lạ với FLC Faros.

Ông làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ tháng 7/2015 đến ngày 20/6/2019. Từ ngày 21/6/2019, ông làm Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc FLC Faros thay cho người tiền nhiệm là ông Đỗ Quang Lâm.

Ngày 7/4/2020, ông Trịnh Văn Quyết từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của FLC Faros, ông Nguyễn Thiện Phú kiêm chức Chủ tịch thay ông Quyết.

Tại đại hội cổ đông thường niên của FLC Faros ngày 5/5, ông Phú xin từ nhiệm cả hai chức vụ Chủ tịch và Tổng Giám đốc để quay lại với vị trí Phó Tổng Giám đốc. Đến ngày 30/9/2020, ông tiếp tục thôi chức Phó Tổng Giám đốc cho tới khi được bổ nhiệm lại vào ngày 1/7/2021 như nói ở trên.

Chủ tịch HĐQT của FLC Faros hiện nay là bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.

Thông tin thêm, Ông Nguyễn Thiện Phú cũng từng làm lãnh đạo tại Tập đoàn FLC. Cụ thể, từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2014, ông Phú là Phó Tổng Giám đốc. Đến ngày 17/6/2019, ông Phú lần thứ 2 được bổ nhiệm vào ghế Phó Tổng Giám đốc của FLC.

Ngày 31/1/2020, Tập đoàn FLC miễn nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú và một Phó Tổng Giám đốc khác là bà Nguyễn Bình Phương. Như vậy, ông Phú ngồi ghế Phó Tổng của FLC lần thứ 2 trong vòng hơn 6 tháng.

Thu Thủy

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam