Thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới...

Bài viết nghiên cứu đặc tính và vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN); kinh...

Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020

Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp...