ĐHCĐ NamABank: Mục tiêu lãi trước thuế 2.600 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên HOSE/HNX trong năm 2023

Sáng ngày 17/3/2023, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank - UPCoM: NAB) đã tổ chức Đại hội cổ đông. Đây là ngân hàng niêm yết thứ 2 đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.

Mar 18, 2023 - 09:46
ĐHCĐ NamABank: Mục tiêu lãi trước thuế 2.600 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên HOSE/HNX trong năm 2023

Ngân hàng Nhà nước dự kiến siết chặt tình trạng sở hữu chéo tại các nhà băng

Chứng khoán Maybank: NHNN giảm lãi suất điều hành là điều tích cực

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng

Tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023, NamABank đã có một số thay đổi trong nội dung tờ trình kế hoạch kinh doanh so với tờ trường đã công bố trước đó.

ĐHCĐ NamABank: Dự kiến lãi trước thuế năm 2023 đạt 2.600 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên HOSE/HNX
Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% trong năm 2023. (Ảnh: NamABank)

Cụ thể, về các mục tiêu kinh doanh năm 2023, NamABank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm 2022. Dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022 đồng thời đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của NHNN. Nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt 2.600 tỷ đồng, trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và phù hợp quy định NHNN; đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định hiện hành của NHNN; điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định. Trước đó, theo tài liệu được công bố ngày 20/2, NamABank chỉ dự kiến lợi nhuận đạt 2.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao, ngân hàng cũng trình ĐHCĐ thông qua chính sách trích 20% phần lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt kế hoạch để động viên, khích lệ cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á, được hạch toán vào chi phí nhân sự trong hoạt động của Ngân hàng.

Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỷ đồng lên 10.580 tỷ

Năm 2023, Nam A Bank cũng lên kế hoạch thưởng cố phiếu tỷ lệ 25% để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỷ đồng lên 10.580 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 25%. Theo số, số cổ phiếu mới dự kiến phát hành là 211,6 triệu đơn vị. Ngân hàng sẽ dùng số vốn tăng thêm để mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE hoặc HNX

Tại Đại hội, Nam A Bank cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE hoặc HNX nhằm khẳng định tính minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả cho thương hiệu ngân hàng.

Trước đó, kế hoạch niêm yết cổ phiếu cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, HĐQT chủ động hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2022 nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT trình cổ đông giao cho HĐQT được quyết định Sở giao dịch chứng khoán để thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu; tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Nam Á tại HoSE hoặc HNX theo quy định.

Kế hoạch phát hành 20.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Đáng chú ý, năm nay, NamABank có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD. Trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Nam Á. Thời hạn chuyển đổi không quá kỳ hạn của trái phiếu (tối đa 5 năm), HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi và số đợt chuyển đổi cụ thể.

Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Ngân hàng dự kiến chia ra 2 đợt phát hành, đợt 1 thực hiện từ quý III/2023, đợt 2 từ quý I/2024.

Việc chuyển đổi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo số đợt chuyển đổi cho đến khi chuyển đổi hết toàn bộ số trái phiếu phát hành. Giá chuyển đổi là không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á căn cứ Báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét bởi đơn vị kiểm toán đủ điều kiện khi triển khai phương án phát hành.

Thoái vốn tại Công ty AMC

Nam A Bank cho biết đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước với chỉ đạo yêu cầu ngân hàng chủ động triển khai phương án sắp xếp lại Công ty AMC trong năm 2023.

Để có cơ sở triển khai việc sắp xếp lại Công ty AMC trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét giao HĐQT lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, có thể giảm mức vốn góp của Ngân hàng Nam Á tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được NHNN chấp thuận.

Ngân hàng cũng có chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán; lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng;...

Sắp có “làn sóng” giảm lãi suất diện rộng

Hệ thống ngân hàng sắp có một đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động đồng loạt ở các ngân hàng, từ đó giảm lãi ...

Lộ diện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 3/2023

Cập nhật bảng lãi suất huy động mới nhất của các ngân hàng thương mại đầu tháng 3 cho thấy, lãi suất niêm yết cao ...

Ngân hàng tung loạt ưu đãi cho "phái đẹp" ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều ngân hàng đã áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm hoặc tặng quà cho khách ...

Tuệ Nhi