Củng cố nền kinh tế vĩ mô

(Taichinhcongnghe.vn) Từ diễn biến dịch bệnh, kinh tế- xã hội của thế giới và trong nước gần đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô là mục tiêu hàng đầu khi chủ trì phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo kinh tế- xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của Chính phủ.

Củng cố nền kinh tế vĩ mô

Phiên họp thứ 58 diễn ra từ ngày 12 - 14/7, là phiên họp cuối cùng của UBTVQH khóa XIV. Theo báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, về cơ bản, UBTVQH và Chính phủ thống nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm tới. Cụ thể: Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, gấp khoảng 1,2 lần giai đoạn 2016-2020, tương ứng với mức tăng của giai đoạn trước. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân khoảng 16%, trong đó từ thuế phí khoảng 13,4%. Tổng chi giai đoạn 2021-2025 là 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 2,87 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28%, trong tổ chức thực hiện thì phấn đấu đạt 29%; chi thường xuyên khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, phấn đấu vào khoảng 60%.

Về tỷ lệ bội chi, bình quân là 3,7% GDP, trần nợ công không quá 60%, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nợ nước ngoài quốc gia khoảng 45%. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách bình quân không quá 25%.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến tổng mức vốn này của giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí 100.000 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (50.000 tỷ đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (30.000 tỷ đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững (20.000 tỷ đồng).

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, Chính phủ dự kiến bố trí khoảng 183,253 nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. Trong đó, dành 65,795 nghìn tỷ đồng cho 2 dự án chuyển tiếp và khởi công mới 1 dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, đó là giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến phía Đông giai đoạn 1, dự án hồ chứa nước của Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Khoảng 38.000 tỷ đồng để đầu tư các đoạn tuyến thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Số vốn còn lại khoảng 78,79 nghìn tỷ đồng để đầu tư các dự án đường bộ cao tốc khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Trung ương đã thảo luận và thống nhất các quan điểm, mục tiêu trong 5 năm tới, nhấn mạnh các yếu tố nhanh, bền vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn là mục tiêu hàng đầu, bảo đảm an ninh tài chính, an toàn nợ công, không để nợ xấu quay trở lại. Đây là thách thức rất lớn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải bàn kỹ định hướng, phương hướng tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra. Trước hết, phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIII; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, rà soát để sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp luật, bao gồm cả các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn... Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng như các dự án thua lỗ, yếu kém, các hạn chế về quản lý đất đai….

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cần triển khai sớm và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng, tổng kết thực hiện hóa đơn điện tử, giao dịch xuyên biên giới…

PV

Theo Báo Công Thương