Cổ phiếu CMX giảm sâu, Camimex Group còn xa "đường về đích"

(Taichinhcongnghe.vn) Được biết, từ ngày 18/4 đến ngày 24/11, cổ phiếu CMX giảm 73,2% từ 24.000 đồng về 6.430 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần đây nhất đạt hơn 860.000 đơn vị.

Lãnh đạo Công ty CP Camimex Group (Mã CMX – sàn HoSE) vừa mua vào cổ phiếu để nâng sở hữu sau khi cổ phiếu liên tục giảm mạnh. Cụ thể, ông Huỳnh Công Nhân, Kế toán trưởng vừa mua vào 100.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 100.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,098% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 16/11 đến 23/11.

Cổ phiếu CMX giảm sâu, Camimex Group còn xa

Trước đó, bà Vũ Thị Bích Ngọc, Trưởng văn phòng đại diện TP. HCM và đồng thời là vợ ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 3,56% lên 4,54% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12.

Được biết, từ ngày 18/4 đến ngày 24/11, cổ phiếu CMX giảm 73,2% từ 24.000 đồng về 6.430 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần đây nhất đạt hơn 860.000 đơn vị.

Cổ phiếu CMX giảm sâu, Camimex Group còn xa
Diễn biến giá cổ phiếu CMX thời gian gần đây (Nguồn: TradingVIew)

Bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong tháng 9 đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Camimex Group.

Cụ thể, Camimex bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ).

Trong năm 2020, Camimex tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT); năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Camimex thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, thống kê có 21 cuộc họp.

Thêm vào đó, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020 phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan).

Ngoài ra, Caminex bị phạt thêm 125 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Trước đó, ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Camimex. Tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021, công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

UBCKNN cũng phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, Giao dịch giữa Camimex Group với Công ty CP Camimex, Công ty CP Camimex Foods và Công ty CP Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/HĐQT thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận).

Tổng số tiền Camimex Group bị phạt là 310 triệu đồng.

Đường về đích còn xa

Camimex công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 510,2 tỷ đồng; tăng 15,3% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng 12% lên 415,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 33% lên 94,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi lên 8,5 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quá cao với 25,5 tỷ đồng, tăng 113% lên 25,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 44,3%. Chi phí bán hàng tăng 30% lên 27,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,5% xuống 11,4 tỷ đồng.

Kết quả, Camimex báo lãi quý III/2022 đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; trong đó công ty mẹ lãi 32,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, CMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.792,5 tỷ đồng, tăng 36,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 95,2 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu CMX giảm sâu, Camimex Group còn xa
BCTC quý III/2022 của CMX

Năm 2022, Camimex đặt mục tiêu thu về 3.900 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,6 lần so với năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Camimex đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 31,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của CMX đạt 2.251 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 77,3% tài sản với 1.740 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 280% lên 155,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 603% lên 34 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 27% lên 1.090 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 23,5% lên 1.296,7 tỷ đồng; nợ ngắn hạn tăng 36% so với đầu năm; vay nợ ngắn hạn tăng 52% lên gần 840 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm mạnh 68,7% xuống còn 39 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 9,4% lên hơn 950 tỷ đồng.

Nguyên Nam

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán