Chính sách mới

Chốt tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1/7/2022

Ngày 12/4/2022, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 từ ngày 1/7/2022 với mức...

Sửa đổi quy định về kiểm soát hợp đồng và điều kiện giao...

Vừa qua, Bộ Công Thương đã tiến hành đăng tải Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) để lấy ý kiến rộng rãi của các...

Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ...

Phê duyệt thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của...

Ngày 14/2/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 204/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền...

Nghị định 143/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy...

Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản từ 1/3/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.

Sửa quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011...

Bổ sung quy định kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh...

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 6/1/2015...

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng...

Ngày 7/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Bộ Tài chính “dẹp loạn” thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có Căn bản số 13838/BTC-VP yêu cầu đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc phát hành...

Thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia...

Ngày 15/11/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc...

Phạt tới 1 triệu đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng...

Ngày 15/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016...

Sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định...

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng...

Ngày 1/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014...

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2021

Từ tháng 11 này, một số chính sách liên quan tiền lương, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp, hay quy định mới về tiếp công dân......

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lên sàn: Phải đáp ứng...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng...

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải lập chứng từ, ghi...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC (Thông tư 88) hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh....

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị...

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

Nhiều hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh;...

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao...

Tăng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng mỗi năm cho mỗi doanh nghiệp (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng)...

Gắn tín dụng chính sách xã hội với hỗ trợ chuyển giao khoa...

Đẩy mạnh việc gắn kết chính sách tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, các...

Một số quy định về thương mại điện tử được sửa đổi, bổ...

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý liên quan tới các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử và bổ sung trách...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.