BV Land (BVL) báo lãi 9 tháng đạt 16,6 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm

(Taichinhcongnghe.vn) CTCP BV Land (UPCoM: BVL) vừa vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với doanh thu thuần đạt gần 123 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

BV Land (BVL) báo lãi 9 tháng đạt 16,6 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm
Dự án Bách Việt Lake Gargen của BV Land

Cụ thể, giá vốn hàng bán của BV Land trong quý tăng hơn 52% lên gần 108 tỷ đồng; kéo biên lãi gộp giảm từ 14% xuống còn 12,2%.

Ở hoạt động tài chính, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh lên gần 2,8 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi và tiền cho vay), trong khi cùng kỳ chỉ hơn 634 triệu đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng trong khi chi phí bán hàng giảm 49%

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý này gần 7 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ (gần 2,6 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, BV Land mang về gần 408 tỷ đồng doanh thu thuần và 16,6 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng trưởng gần 94% và 239% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 672 tỷ đồng, LNST 22,5 tỷ đồng. Theo đó, sau 9 tháng đầu năm, công ty thực hiện được gần 61% kế hoạch doanh thu và gần 74% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của BV Land gần 456 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Chủ yếu là tăng các khoản phải thu ngắn hạn (hơn 212 tỷ đồng), trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn ba lần lên gần 137 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng từ hơn 50 tỷ đồng đầu năm lên gần 71 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại cuối kỳ của công ty tăng mạnh 61% so với đầu kỳ lên hơn 175 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp có hơn 90 tỷ đồng khoản vay ngắn hạn và không có khoản vay dài hạn.

Dòng tiền kinh doanh trong quý này của BV Land tiếp tục âm gần 82 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 43 tỷ đồng). Công ty còn hơn 6 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Mới đây, HĐQT BV Land đã công bố Nghị quyết thông qua phương án chào bán 1,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ phát hành 5% vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành. Nếu thành công, BVL dự kiến sẽ thu về số tiền là 11 tỷ đồng và sẽ sử dụng để thanh toán các hợp đồng thi công.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng công bố thông qua phương án phát hành 34,2 triệu cổ phiếu (theo tỷ lệ hoán đổi 1:1) để hoán đổi cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama.

Đối tượng hoán đổi cổ phiếu bao gồm hai tổ chức là CTCP Tập đoàn Bách Việt và CTCP TG Capital cùng với 4 cổ đông cá nhân khác của Đầu tư Xây dựng Lilama. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ thời điểm phát hành.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của BV Land dự kiến sẽ tăng từ 220 tỷ đồng lên 573 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, kết phiên giao dịch sáng ngày 18/10, cổ phiếu BVL hiện đang giảm 6,4% xuống mức 20/500đ, cp.

1813-bv182

Diễn biến giá cổ phiếu BVL thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Theo Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam